Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, January 9, 2017

Thông Báo: Lễ Tưởng Niệm Trận Hải Chiến Hoàng Sa

Hội Hải Quân/Hàng Hải San Diego sẽ phối hợp với Cộng Đồng VN San Diego, Hội Đền Hùng San Diego, Ban Hùng Sử Việt San Diego và các hội đoàn quân cán chính, các đoàn thể đấu tranh chức Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa vào lúc 09:30AM ngày Chủ Nhật 22/1/2017.

Hội Hải Quân & Hàng Hải San Diego

Thông Báo:01/04/2017


V/v Lễ Tưởng Niệm Trận Hải Chiến Hoàng Sa

Hội Hải Quân/Hàng Hải San Diego sẽ phối hợp với Cộng Đồng VN San Diego, Hội Đền Hùng San Diego, Ban Hùng Sử Việt San Diego và các hội đoàn quân cán chính, các đoàn thể đấu tranh chức Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa vào lúc 09:30AM ngày Chủ Nhật 22/1/2017 tại:

Conorado Silver Strand State Beach
5000 Highway 75, Coronado, CA 92118-3215. 

Buổi lễ gồm nghi lễ chào cờ, mặc niệm, lễ cầu siêu cho các tử sĩ và thả vòng hoa.

Dự trù kết thúc vào lúc 11:30AM, sau đó mời quý đồng hương và anh chị em Hải quân dự bưã cơm đoàn kết tại nhà hàng Ly's Garden, mỗi khẩu phần 10.00 dollars.

Vì chỗ đậu xe tại Silver Strand phải trả tiền, mỗi xe là 08:00 dollars, đề nghị quý vị đi car pool.  Điạ điểm tập trung tại King Garden 4658 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115 và Hong's Radiator 5312 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115 trước 08:45AM.

T.M Hội Hải Quân & Hàng Hải San Diego

Hội Trưởng Dương Hồng.

No comments: