Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, January 18, 2017

HÀ NỘI SÁNG NAY tưởng niệm các anh hùng tử sĩ Hải Quân VNCHTại tượng đài Lý Thái Tổ hàng trăm người đã tập trung để tưởng niệm các anh hùng tử sĩ Hải Quân VNCH đã anh dũng hy sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa.
HÀ NỘI SÁNG NAY
Tại tượng đài Lý Thái Tổ hàng trăm người đã tập trung để tưởng niệm các anh hùng tử sĩ Hải Quân VNCH đã anh dũng hy sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa
Mọi người đã đồng thanh la to các khẩu hiệu 
" Đả đảo Trung Cộng xâm lược " Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988
Một số người cũng bị an ninh chặn nên không tới được

Hồ Quang shared Linh Nguyen's post — with Sun Nguyen and 3 others.

No comments: