Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, July 15, 2016

Biển Xanh - Zuyên "hồng trần"


Dẫu nhiều màu áo,
Biển vẫn ngát xanh
Chập chùng sóng vỗ,
Xót say tình, đời.


Biển Xanh

Biển mặc áo tím,
Têm trầu dâng mẹ.

Biển mặc áo vàng,
Tiễn anh đi xa.

Biển mặc áo đen,
Kéo mây thương nhớ.

Dẫu nhiều màu áo,
Biển vẫn ngát xanh,
Chập chùng sóng vỗ,
Xót say tình, đời.

Zuyên "hồng trần"

No comments: