Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, July 17, 2016

CÁO PHÓCÁO PHÓ
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin,
 Thân mẫu của chúng tôi là :
Inline image 1
 Bà quả phụ Hồ Tấn Quyền 
Nhũ danh Lê Thị Bích Tùng
 Pháp danh Chơn Lộc
Phu nhân của Cố Hải Quân Đại Tá Hồ Tấn Quyền  Nguyên Tư lệnh Hải quân VNCH
 
Sinh ngày 01 tháng 12 năm 1931
Tại Thừa Thiên, Huế
Vừa tạ thế lúc 7 giờ 54 phút
Ngày 16 tháng 7 năm 2016
Nhằm ngày 13 tháng 6 năm Bính Thân
Tại Perris, California. USA
 
Hưởng thượng thọ 86 tuổi
 
Trưởng nam : Hồ Tấn Phú Quốc
Trưởng nữ : Hồ Tấn Bích Thủy
Thứ nữ : Hồ Tấn Bích Tiên
Thứ nữ : Hồ Tấn Bích Trà

Thứ nữ : Hồ Tấn Bích Thư
Thứ nữ : Hồ Tấn Bích Tuyền
Thứ nữ : Hồ Tấn Bích Trang
 
Đồng kính báo.


 


No comments: