Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, July 21, 2016

Những sĩ quan Hoa Kỳ gốc Việt đang phục vụ và chiến đấu trong quân lực Hoa Kỳ

Chuẩn tướng Lương Xuân Việt, Tham mưu trưởng bộ tư lệnh lục quân trung ương Hoa Kỳ. (Photo: javadc.org).
 

Huy hiệu hội quân nhân người Mỹ gốc Việt.

Hình ảnh, tài liệu những sĩ quan Hoa Kỳ gốc Việt đang phục vụ và chiến đấu trong các quân chủng Hải, Lục, Không quân, Thủy quân lục chiến và các lực lượng Duyên phòng và Đoàn y tê công cộng Hoa Kỳ.
Trần Anh tổng hợp.– phần 1


Chuẩn tướng Lapthe Flora (Châu Lập Thể), Vệ binh quốc gia, tiểu bang Virginia (Photo:roanoke.com).

Đại tá William H. Selly III, Tham mưu trưởng bộ tư lệnh an ninh không gian mạng thủy quân lục chiến, kiêm trưởng phòng 2 các lực lượng bộ chiến Hoa Kỳ tại Irag, được Thượng viện chấp thuận thăng cấp chuẩn tướng vào ngày 26 tháng 5 năm 2016 (Photo: Harry Gerwien).

Đại tá Thomas Nguyễn, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh phòng thủ hỏa tiễn và không gian lục quân/Bộ tư lệnh các lực lượng lục quân chiến lược Hoa Kỳ (Photo: smdc.army.mil).
Đại tá Tôn Thất Tuấn, Tùy viên quốc phòng Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (Photo: vausa).

Đại tá Danielle J Ngô, công binh lục quân Hoa Kỳ, nguyên sĩ quan phụ tá quân sự cho Đại tướng Chủ tịch ủy ban quân sự khối NATO “hình chụp khi còn mang cấp trung tá” (Photo:gazette.com).

Đại tá Trần T Chung, công binh luc quân, Chỉ huy trưởng kế hoạch Bộ tư lệnh đệ tam lục quân Hoa Kỳ (Third US Army). Photo:media.licdn.com.

Hải quân đại tá Lê Bá Hùng, Hải đội trưởng hải đội 7 khu truc hạm (flickr.com/photos/compacflt/albums).

Đại tá Thu Phan Getka, Bác sĩ nha khoa hải quân Hoa Kỳ (Photo: Naval Postgraduate Dental School).

Đại tá Nguyễn Huấn, ngành cơ khí hải quân Hoa Kỳ. (Photo: bettercharacterbetterlife.com).

Đại tá Hoàng Ngọc Tuấn, Bác si hải quân Hoa Kỳ, “hình chụp khi còn mang cấp trung tá” (Photo: votruongtoan.org).

Đại tá Harold T. Hoàng, Chỉ huy trưởng phòng 6, điều hành hệ thống an ninh không gian mạng và hệ thống C4 của Bộ tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (North American Aerospace Defense Command) tại Peyton, tiểu bang Colorado, (Photo: linkedin.com).


Đại tá Bác sĩ Lynda K. Vũ, Chỉ huy trưởng phi đoàn 48 quân y hàng không không gian không quân Hoa Kỳ (photo: 48 AMDS is on facebook).

Đại tá Bác sĩ Trịnh Bá Minh Trí, Chỉ huy trưởng phi đoàn 349 quân y hàng không không gian không quân Hoa Kỳ (photo: facebook.com/349AMW).

Đại tá Vũ Thế Thùy Anh, Dược sĩ đoàn y tế công cộng Hoa Kỳ, (United States Public Health Service Commissioned Corps). Photo: vuthat.files.wordpress.com.

Tân đại tá Mimi Phan, Dược sĩ đoàn y tế công cộng Hoa Kỳ, “hình chụp khi còn mang cấp trung tá” (United States Public Health Service Commissioned Corps). Photo: vausa.
Trần Anh tổng hợp. July 2016

No comments: