Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, July 10, 2016

CÁO PHÓ

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin đến thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần:
Vợ, Mẹ, Chị, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà Cố của chúng tôi là:

Bà TRẦN VĂN CHƠN
Nhủ Danh: LÂM THỊ LOAN

Sinh ngày 13 tháng 8 năm 1927 tại Sài Gòn,Việt Nam
Tạ thế ngày 9 tháng 7 năm 2016 tại San Jose, CA
( Nhằm ngày 6 tháng 6 năm Bính Thân )

Hưởng Thọ 90 Tuổi


Tang lễ sẽ được cử hành tại Oak Hill Memorial Park
300 Curtner Ave., San Jose, CA 95125. Tel: (408)297-2447

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ & THĂM VIẾNG
Thứ Bảy ngày 16 tháng 7 năm 2016
- 01:00 PM- 02:00 PM: Lễ Nhập Quan và Phát Tang
- 02:00 PM – 09:00 PM: Thăm Viếng
Chủ Nhật ngày 17 tháng 7 năm 2016
- 09:00 AM –11:00 AM: Lễ Tế Điện
- 11:00 AM – 01:00 PM: Thăm Viếng
- 02:30 PM Lễ Di Quan, Hạ Nguyệt
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Chồng: Trần Văn Chơn San Jose, CA
Trưởng Nam: Trần Minh Chánh, vợ và các con Westminster, CA
Thứ Nam: Trần Minh Trực, vợ và các con Milpitas, CA
Thứ Nam: Trần Minh Trung, vợ và các con San Jose, CA
Trưởng Nữ: Trận Lệ Cúc, chồng và các con Vancouver, Canada
Thứ Nữ: Trần Thị Đào, chồng và các con San Jose, CA
Thứ Nam: Trần Minh Thành, vợ và con San Jose, CA
Thứ Nam: Trần Minh Tâm, vợ và các con Newark, CA
Thứ Nữ: Trần Thị Lệ Trang, chồng và các con San Jose, CA
Thứ Nam: Trần Minh Đạo, vợ và các con Antioch, CA
Thứ Nữ: Trần Thị Hằng Nga, chồng và các con San Jose, CA
Em: Lâm Văn Ngân, vợ và các con Perth, Australia
Em: Lâm Thị Báu Sài Gòn, Việt Nam
Em: Lâm Văn Long, vợ và các con San Jose, CA
Em: Lâm Thị Bạch Tuyết, chồng và các con Sài Gòn, Việt Nam

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
Xin Miễn Phúng Điếu

Liên lạc tang gia: (408)828-6291 hoặc (408)966-8657

No comments: