Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, July 10, 2016

Q U Ả N G T R Ị -Linh Phương-

Tặng Tịnh Như - nữ đồng đội Mãnh Hổ -TQLC
Tặng Tịnh Như - nữ đồng đội Mãnh Hổ -TQLC

Qua sông Mỹ Chánh về Quảng Trị
Cứ nhớ Đông Hà tay chưa buông
Em từ Cửa Việt - Gio Linh xuống
Bom đạn mù thị trấn Hải Lăng


Thương mắt em buồn chiều chạy giặc
Ngày xuôi quân tái chiếm Cổ Thành
Hà cớ gì xa nhau em khóc
Bận lòng ta- Cọp Biển mũ xanh ?
Xưa em mười tám hồn mơ mộng
Chép thơ tình yêu - nhật ký hồng
Mùa đông lạnh giá đan áo ấm
Em gởi cho ta ngoài sa trường
Nắng cháy khô cằn hè đỏ lửa
Đâu còn lớp cũ - lụa trắng xưa
Em đã già hơn so với tuổi
Dõi theo ta đánh trận mút mùa
Dõi theo ta một trời mưa pháo
Ngày xuôi quân tái chiếm Cổ Thành
Ta gửi em Triệu Phong - Ái Tử
Lời hẹn hò đám cưới nhà binh
Qua sông Mỹ Chánh về Quảng Trị
Cứ nhớ Đông Hà tay chưa buông
Biết ta vạn dặm đời sương gió
Em vẫn chờ người trong gió sương

Linh Phương

No comments: