Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, July 6, 2016

"Đeo huy hiệu Cộng sản bị đánh te tua tại Indonesia"


Tầu cộng không dám ...làm Trời tại Indonesia. Chống cộng phải cho ra chống cộng,chứ không vừa chống vừa nuôi như dân Việt nên VC mới hoành hành.
Luu Vu has shared a video with you on YouTube 
Mời bấm vào hình để xem
Cộng sản - Thứ cặn bã trong thế giới loài người!

Mày dám đeo huy hiệu Cộng sản ha mày? Này thì Cộng sản này! Này thì Cộng sản này! Sống làm người văn minh không muốn lại muốn làm cặn bã của xã hội!

Video được ghi lại tại Indonesia. Tại đây Cộng sản bị đặt ngoài vòng pháp luật từ năm 1966 vì đã khủng bố gây ra cái chết cho hàng triệu người giống như chủ nghĩa phát xít.

Nguồn video: Jabar Publisher
... 


SV chuyen

No comments: