Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, July 1, 2016

MỸ VÀ ĐỒNG MINH CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH CƯỠNG ÉP TRUNG QUỐC TUÂN HÀNH PHÁN QUYẾT NGÀY 12/7/2016 CỦA TÒA TRỌNG TÀI QUỐC TẾ PCA

Cờ của Tòa án Quốc tế CPA tại La Haye Hà Làn

No comments: