Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, July 27, 2016

Kerry: US avoiding 'confrontation' in sea row

HoangsaParacels: Mỹ và Trung Cộng không dại gì mà gây chiến với nhau, chỉ có các nước nhỏ là chịu thiệt thòi khi lâm vào tình cảnh bị cả lớn hiếp cá bé.

No comments: