Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, July 19, 2016

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT- Ngô Minh Hằng Tha thiết gởi về Quê Hương và đồng bào Việt Nam, đồng gởi những đảng viên, quân đội, các ngành, các giới, tất cả những người biết xót xa đến tổ quốc, đến chính con cháu mình, bản thân mình và đồng bào VN trước họa diệt vong mà đảng Việt cộng đã và đang tiếp tay với Tàu cộng chụp lên đầu dân tộc VN ta. Xin Quí Vị và các Bạn hãy vì sự tồn vong của tổ quốc VN, của giống nòi Hồng Lạc mà chuyển giúp bài thơ tâm huyết này đến bằng hữu thân quen của Quí vị khắp nơi trong nước. Tác giả xin chân thành ghi ơn.CON ĐƯỜNG DUY NHẤT
Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt

Phải can trường, đồng loạt đứng vùng lên

Nhận diện cộng thù, nói lời " QUYẾT CHIẾN !!!"

Như Diên Hồng, một thuở với Mông - Nguyên !

*

Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt

Đứng thẳng lên mà chỉ mặt tội đồ

Tội bán nước, tội tiếp tay Tàu chệt

Tội giết dân đen, phá nát cõi bờ !

*

Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt

Hãy lấy về quyền tự chủ quê hương

Như Cha Ông đã bao đời oanh liệt

Diệt xâm lăng, xác giặc ngập sa trường !

*

Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt

Phải ghé vai vào trách nhiệm núi sông

Không thể thờ ơ mặc người hủy diệt

Xương máu ông cha, tài sản Lạc Hồng!

*

Những con cá này do ai nó chết?

Nước biển này ô nhiễm bởi vì đâu?

Và bao chuyện oan hờn không kể hết

Do đảng tiếp tay cho lũ cộng Tàu!!!

*

Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt

Đứng thẳng người để thấy nhé, mình cao

Tuổi trẻ Việt Nam hỡi đâu, anh kiệt ???

Dân tộc Việt Nam còn chứ, tự hào ???

*

Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt

Diệt quốc thù mà cứu lấy quê hương

Bởi cộng sống thì chúng ta sẽ chết !

ĐỨNG LÊN THÔI, DUY NHẤT, MỘT CON ĐƯỜNG!!!


Ngô Minh Hằng


[- Napoléon Bonaparte (1769-1821): “Le monde souffre enormément, non pas à cause de la violence des gens malsains mais à cause du silence des gens braves”. (Thế giới chìm đắm trong đau khổ không phải chỉ vì bạo lực của bọn ác mà còn vì sự im lặng của người tử tế)

- Albert Einstein (1879-1955): “The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil but because of the people who don’t do anything about it”. (Thế giới là nơi nguy hiểm để sống không phải chỉ vì bọn cùng hung cực ác mà còn vì những người ù lỳ không làm bất cứ một điều gì để trừ khử cái ác ấy)

- Martin Luther King (1929-1968): "Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. (Điều làm cho tôi kinh hãi nhất không phải là sự đàn áp của những kẻ ác mà chính là sự thờ ơ lãnh đạm của những người thiện)

- Jean-Paul Marat (1743-1793): “On est grand parce que vous vous mettez à genoux. Citoyens! Levez-vous droitement” (Các anh quỳ gối nên thấy người ta cao lớn. Hởi công dân! Hãy đứng thẳng người lên)]No comments: