Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, February 13, 2017

CHIỀU MỒNG NĂM TẾT- Ngô Minh Hằng


 
Mẹ đi chẳng nói một lời chia tay
Mẹ ơi trên thế gian này
Chỉ tình của mẹ là đầy cho con!
Và từ khi mẹ không còn
Thì con sống với héo mòn nhớ thương

CHIỀU MỒNG NĂM TẾT
Kính dâng Hương Linh Từ Mẫu. Tặng những bạn đồng tâm cảnh.


Chiều Mồng Năm Tết, mẹ ơi
Mùa xuân đang biếc, đất trời đang xanh
Hương xuân còn ngát trên cành
Mà hoa xuân lại biến thành hoa tang
Mẹ ra đi thật nhẹ nhàng
Như cơn gió thoảng, như làn mây bay
Vô thường thế sự là đây
Nhưng con lòng đắng mắt cay hỡi trời
Vườn tiên rụng cánh hoa đời
Mẹ đi chẳng nói một lời chia tay
Mẹ ơi trên thế gian này
Chỉ tình của mẹ là đầy cho con!
Và từ khi mẹ không còn
Thì con sống với héo mòn nhớ thương
Khi đời là chốn đấu trường
Khi con đơn độc trên đường nhân gian
Và quê chồng chất hờn oan
Nên tim con có trăm ngàn vết thương

Mồng Năm con thắp nén hương
Mà hai giọt lệ tha phương thật tròn
Giá mà mẹ vẫn bên con
Mắt con đầy lệ, con còn mẹ lau
Nhưng con mất mẹ đã lâu
Nên bao lệ tủi lệ sầu đầy vơi

Chiều Mồng Năm tết mẹ ơi
Con ôm ảnh mẹ bồi hồi nhớ thương....

Ngô Minh Hằng  

No comments: