Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, February 25, 2017

HOANG TƯỞNG!

Ông Vũ Đức Đam, PTT Chính Phủ nói phấn đấu đến năm 2020 mỗi người dân phải có một bác sĩ riêng.
Ông Đinh La Thăng, bí thư thành uỷ thành Hồ nói phấn đấu đến năm 2020 người dân không phải qua Singapore để chữa bệnh nữa và thành Hồ sẽ có giải Nobel Y Học.

Tôi lạy hai ông, chắc hai ông Ngáo Búa Liềm quá rồi, tôi chỉ cầu mong đến năm 2020 mạng sống dân tôi không rẻ rúng như thế này và không phải di chuyển trên những chiếc xe Giường Nằm cao cấp này nữa.


Nguồn: Chi Trần

No comments: