Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, February 13, 2017

Đoàn người khởi kiện Formosa đã lên đường

Tiến lên bà con !
Trên đường đi đầy rẫy sự khó khăn và nguy hiểm đang đón chờ họ, đoàn người đi kiện vẫn hiện ngang tiến bước với một niềm tin son sắt chiến đấu cho công lý và môi trường biển của Việt Nam.

Nguyen Thien Nhan added 3 new photos.Follow
1 hr
NÓNG
Đoàn người khởi kiện Formosa đã lên đường tiến thẳng vào vùng đất chết Formosa, tòa án nhân dân Kỳ Anh.
Họ đem theo cờ ngũ sắc, các vật dụng cần thiết như thức ăn thức uống, họ mặc áo “Dân Muốn Cá Sống. Formosa Get Out”.
Trên đường đi đầy rẫy sự khó khăn và nguy hiểm đang đón chờ họ, đoàn người đi kiện vẫn hiện ngang tiến bước với một niềm tin son sắt chiến đấu cho công lý và môi trường biển của Việt Nam.
Ảnh: Bạch Hồng Quyền
Nguồn tin: Sơn Lê Văn
Hồ Quang shared Nguyen Thien Nhan's post.
32 mins

No comments: