Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, February 6, 2017

KỶ LỤC GUINNESS: NÓN LÁ CỜ VÀNG

Theo tin tức trên các đài truyền hình Úc Cộng Đồng Người Việt Tự Do/NSW Úc vừa tạo kỷ lục Guinness về số người đội nón với trên 1,000 người tại hội chợ Tết 2017 Fairfield Showground.

Theo Cô Tú Phương, phó chủ tịch Cộng Đồng đặc biệt là quai nón lá là biểu tượng cờ vàng của Người Việt Tự Do.
Xin xem clip đã phổ biến:
Like
Comment

No comments: