Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, February 2, 2017

Tranh và Hình Độc Không Lời

HoangsaParacels: Do lòng khinh ghét thậm tệ chế độ và con người cộng sản vô nhân tính, đã nảy sinh ra trong quần chúng những hoạ sĩ và các chuyên viên ghép hình trên Facebook, với óc sáng tạo tài tình và tính châm biếm trung thực đáng kinh ngạc cuả họ,đã lột tả phũ phàng những sự giả trá tận cùng cuả một chủ nghiã chỉ đáng bị vứt vào sọt rác.

Thông Tấn Xã nhà nước XHCN chơi sỏ TBT

No comments: