Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, February 19, 2017

Trên 2,578 chữ ký Kiến Nghị chống dựng tượng đài HCM tại Vienna; và Hướng Dẫn vào Ký Tên.


Cập nhật Ký Tên Petition: Tính đến 11g S ngày 19 thg 2, 2017, giờ California,USA, chúng ta đã có trên 2,578 chữ ký. Xin đừng dừng tại con số này. Khắp thế giới, chúng ta muốn CP Áo Quốc biết bằng con số 1 trăm ngàn (100,000) chữ ký. Xin đẩy mạnh và liên tục mỗi ngày cho đến hết tháng 2 này cho đủ 100,000. Chúng ta sẽ làm được!!
XIN vài phút cho chính nghĩa của người Việt Chống Cộng Sản Độc Tài.

Một số thân hữu đã ký nhưng CHƯA hoàn toàn đầy đủ cho nên chưa được chuyển đi. Xin duyệt hoặc ký lại theo đủ 7 bước quy định như đã hướng dẫn dưới đây.

Cập nhật Ký Tên Petition: Tính đến 11g S ngày 19 thg 2, 2017, giờ California,USA, chúng ta đã có trên 2,578 chữ ký. Xin đừng dừng tại con số này. Khắp thế giới, chúng ta muốn CP Áo Quốc biết bằng con số 1 trăm ngàn (100,000) chữ ký. Xin đẩy mạnh và liên tục mỗi ngày cho đến hết tháng 2 này cho đủ 100,000. Chúng ta sẽ làm được!!

Chửi bè lũ CSVN và VIỆT GIAN mỗi ngày là vui, nhưng ĐÃ KÝ “KIẾN NGHỊ” dưới đây chưa? Xin báo cho làng xóm biết để họ noi theo. Ký rồi mới xứng đáng chửi tiếp nhé.

Một số thân hữu đã ký nhưng CHƯA hoàn toàn đầy đủ cho nên chưa được chuyển đi. Xin duyệt hoặc ký lại theođủ 7 bước quy định như đã hướng dẫn dưới đây.

Ký Kiến Nghị tại liên-kết (link) này: 


Hướng Dẫn: Khi vào trang chính, bên Phải có dòng chữ “Sign this petition” .
(1) Điền Tên, rồi điền…
(2) Họ , (không cần gõ “dấu, huyền hỏi ngã”) .
(3) Điền Địa chỉ Email.
(4) Điền từ Quốc Gia nào?
(5) Địa Chỉ nhà: Số và tên đường.
(6) Zip Code, Mã số bưu điện của tỉnh, quận, bang.
(7) Và nhấn nút “Sign” (= Ký) trong khung đỏ.
(8) Xong, qua trang họ xin tí tiền, không cho cũng xong. Nếu thuộc các trang mạng xã hội khác như FaceBook, Tweeter, v.v… Hãy nhấn nút “SHARE”, để chia sẻ cho mọi người biết hoặc làm theo.

Cám ơn Bạn đã làm xong bổn phận người Việt chống Độc Tài Cộng Sản.


ĐỗXuânSơn

No comments: