Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, June 9, 2016

AI TẠO ĐAU THƯƠNG KHỐN KHỔ NÀY ? - Ngô Minh Hằng


 
Cá chết, nhìn xem, đứt ruột không!
Thị Nghè xác cá chật lòng sông
Con kinh Nhiêu Lộc ngoan hiền thế
Nay bỗng tang thương cá trắng dòng

AI TẠO ĐAU THƯƠNG KHỐN KHỔ NÀY ?
Nhân tin cá chết lan từ Vũng Áng vào Sài Gòn, nổi trắng trên sông Thị Nghè và kinh Nhiêu Lộc

Cá chết. Vì sao chết thế này ?
Chết từ Vũng Áng chết về đây...
Sài Gòn - Vũng Áng xa nhau thế
Chết lại gần nhau mới khổ thay!!!

Cá chết, nhìn xem, đứt ruột không!
Thị Nghè xác cá chật lòng sông
Con kinh Nhiêu Lộc ngoan hiền thế
Nay bỗng tang thương cá trắng dòng

Cá chết. Vì sao cá chết đây ?
Lênh đênh trên sóng, xác trôi đầy
Người dân đau xót, người dân hỏi
Đảng vẫn làm thinh chẳng giãi bày

Cá chết. Vì sao cá chết à ?
Chính vì chất thải Formosa
Do quân Tàu cộng tuôn vào biển
Đầu độc Việt Nam chết đấy mà !!!

Diệt chủng, Tàu giăng kế độc đây
Biển đen cá trắng nổi trôi đầy
Ruộng khô, lúa chết vì không nước
Ai tạo đau thương khốn khổ này !?
Cá chết, than ơi, chết tội tình
Chết oan, chết uổng, chết u minh
Dân nhìn cá chết mà ai oán
Chẳng biết khi nao đến...lượt mình !

Ngồi đó nhìn ư ? Đứng dậy thôi !
Người dân bất khuất Việt Nam ơi ...
Nếu không muốn chết như bày cá
Hoặc chệt nghiền ta đến nát đời !!!
Ngô Minh Hằng

No comments: