Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, June 30, 2016

Thư Ngỏ Của Đô Đốc Trần Văn Chơn Cựu Tư Lệnh HQVN Kêu Gọi Các Cựu Quân NHân HQ Tham Dự Đại Hội Hải Quân Toàn Cầu.
Kính quý N/T, N/Đ và C/H.

Chỉ trong vòng 3 ngày mà đã có trên 700 người vào trang mạng daihoihaiquanvnch.org để đọc lá thư của ĐĐ. Ngoài ra còn có các chiến hữu HQ bên Houston, Nam Calif. và nhà văn Điệp Mỹ Linh cũng gửi email/điện thoại hết lòng ủng hộ cho ngày Đại Hội. Với những tin tức lạc quan như thế nầy khiến mọi người đều nức lòng.TBTC Trần Thanh Điền đề nghị và nhờ tôi thông báo đến tất cả quý vị, chúng ta sẽ có phiên họp thứ Bảy vào tuần nầy , ngày 2 tháng 7, tại v/p Quỹ Tương Tế, 1115E Santa Clara St., Suite 1, San Jose, CA., bắt đầu lúc 10:00 sáng.Có 2 việc quan trọng mà chúng ta cần phải giải quyết sớm là địa điểm và thời gian tổ chức. Để có thể đáp ứng một số lượng đông trên 1000 người thì chỉ có Santa Clara Convention Center. Nhưng nếu khoảng 700 hay 800 người thì Dynasty Restaurant có thể kham nổi. Ngày mai hay thứ Năm tôi sẽ tiếp xúc với Santa Clara Convention Center. Riêng Dynasty Restaurant thì Cmdt. Điền và tôi đã có bàn sơ qua với anh Lập Triều Thành. Anh 4 Lập sẽ sẵn sàng ủng hộ Cmdt. Điền nếu cho anh ta biết trước ngày giờ.Việc thành lập một BTC cần phải có rất nhiều thời gian và cần rất nhiều người nhúng tay vào nhất là các tình nguyện Liên Lạc viên. Chúng ta sẽ xúc tiến từng bước một.Hy vọng sau phiên họp tuần nầy, chúng ta sẽ có nơi chốn và ngày giờ chắc chắn để loan tin đến mọi C/H HQ trên toàn thế giới.Xin trân trọng thông báo và xin phổ biến dùm.Lê Thái Phúc

P.O. Box 21997

San Jose, CA 95151-1997

No comments: