Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, June 5, 2016

Người lính cuối cùng Tác Giả: Lão Mã Sơn

Nguoi-linh-cuoi-cungThưa quý vị.
Ngày 30-4-75, khi bộ đội VC đã xâm nhập vào Thủ Đô, ký giả chiến trường Nguyễn Đạt còn chụp được tấm hình một người lính VNCH cuối cùng đi trên đường phố Sài Gòn, hai tay cầm 2 khẩu súng, mặt không có vẻ vì sợ hãi.

Theo tôi thì tấm hình nầy không phải để xem chơi cho vui mắt. Mà là một tấm hình có hồn, nói lên sự can trường của người chiến sĩ VNCH. Tấm hình nầy đáng được lưu vào quân sử VNCH cùng với những tấm hình của các vị Tướng, Tá tuẩn tiết ngày 30-4-75.
Cảm hứng, tôi sáng tác bài thơ "Người Lính Cuối Cùng", để có đôi lời vinh danh, và an ủi  người chiến sĩ vô danh can trường trong hình.
Nhân Ngày Quân Lực VNCH, ngày 19, Tháng 6 hằng năm sắp đến,
tôi xin thân tặng quý vị cựu chiến sĩ VNCH bài thơ và tấm hình 
nói trên để cùng nhau hãnh diện là , Người Chiến sĩ VNCH dù chiến bại vẫn can trường, như Đô Đốc Hải Quân Hồ Văn Kỳ Thoại đã viết trong quyển sách "Can Trường Trong Chiến Bại" của ông ấy.

 Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn.

            NGƯỜI LÍNH CUỐI CÙNG
         (Chiến sĩ VNCH can trường trong chiến bại)
        
         Hỡi anh lính cuối cùng trên đường phố.
         Nước đã mất rồi, anh sẽ về đâu?
         Đơn vị anh tan rã đã từ lâu.
         Một mình anh, hai tay hai khẩu súng

         Anh là chiến sĩ can trường, anh dũng
         Chống quân thù đến giờ phút cuối cùng
         Đáng được vinh danh là một người hùng
         Dù chiến bại, địch kiên oai nể mặt.

         Bổn phận người trai, đôi vai gánh nặng
         Nợ quốc gia, và nợ với gia đình
         Với tổ quốc, Anh đã trọn phận mình
         Nhưng còn nợ Mẹ già ơn dưỡng dục.

         Chiến hữu lưu vong chúng tôi cầu chúc
         Anh yên lành để trở lại quê nhà
         Hãy tạm quên đi nỗi buồn thua cuộc
         Để chăm lo cho vợ yếu, Mẹ già.

         Nếu Anh vẫn còn yêu nước, thương nhà
         Hãy chờ đợi, sẽ có ngày phục quốc
         Nước Việt Nam chỉ tạm thời bị mất
         Lá cờ vàng sẽ trở lại Quốc gia.

                            Arlington, Virginia, Tháng Tư đen
                                   Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

http://saigonecho.com/index.php/van-hoc/tho/lao-ma-son/23315-nguoi-linh-cuoi-cung

No comments: