Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, June 5, 2016

San Diego Đồng Hành Tuyệt Thực với Trần Huỳnh Duy Thức và Ủng Hộ Biểu Tình Bảo Vệ Môi Trường tại Việt Nam 4/6/2016


Tiếp theo đêm không ngủ vào ngày thứ Sáu 3/6/2016, Nhóm Đồng Hành với Trần Huỳnh Duy Thức San Diego đã bắt đầu cuộc tuyệt thực cho dù anh Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyên bố sẽ chấm dứt tuyệt thực vào ngày thứ 15, tức là sau ngày 7/6 theo lời khuyên cuả bạn bè, để tiếp tục yểm trợ anh trong những ngày tuyệt thực còn lại.
Anh chị em Nhóm Đồng Hành bắt đầu nhịn ăn từ 07:00AM cho đến 07:00PM ngày thứ Bảy 4/6/2016 tại khuôn viên Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Westley, đường El Cajon, San Diego.
Nhiều đồng hương ủng hộ cuộc tuyệt thực đã tới thăm hỏi, tiếp tế nước ..và mọi người cùng ở lại để hâm nóng tinh thần cho những người có thiện chí,  họ cùng nhau đóng góp những giòng nhạc đấu tranh, phát biểu những ý kiến cá nhân về hiện tình đất nước và đồng ý không để nhưng người thanh niên trẻ yêu nước như Duy Thức chết một các uổng phí. 
Anh Thức và Con Đường Việt Nam phải sống để tiếp tục là một biểu tưng đấu tranh cho tuổi trẻ noi theo để thay đổi Việt Nam. Mọi người hân hoan khi nghe các cuộc biểu tình bảo vệ môi trường đang n ra tại VN và cùng hô to những khẩu hiệu ủng hộ tuổi trẻ Việt đang dấn thân và được trực tiếp online về VN qua facebook. 
Mặc dù Ban Tổ Chức tuyên bố tuyệt thực lúc 07:00PM, nhưng số người còn ở lại còn đông đảo lưu luyến, hàn huyên cho đến 08:00PM mới ra về.


No comments: