Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, June 5, 2016

LIÊN HIỆP QUỐC gửi đặc phái viên và báo chí quốc tế ủng hộ biểu tình ở Việt Nam!Biểu tình ngày chủ nhật 5/6/2016 tại Viêt nam sẽ được Tổ chức bảo vệ môi trường LHQ -UNEP hậụ thuẫn và ủng hộ. Hôm nay trả lời các các hãng thông tấn, báo chí về thảm họa cá chết , môi trường ô nhiễm trầm trọng tại Việt Nam Ông Achim steiner - Giám đốc điều hành UNEF nói rằng: " Việt nam tham gia UNEF là thành viên chính thức từ năm 1982 nên việc khuyến khich cổ động cho ngươi dân tổ chức mit-ting, biểu tình bảo vệ môi trường là hành động đúng đắn mà Liên hiệp quốc hậu thuẫn và sẽ gởi đặc phái viên đến Việt nam tìm hiểu về các vấn đề đang phá hủy môi trường ở các vùng biển miền Trung Việt nam"
Như vậy đã quá rõ cho việc công khai người dân Việt nam biểu tình mà nhà cầm quyền không thể ngăn cản mặt khác họ phải bảo vệ cho người biểu tình được thành công
Rất nhiều người đang lo sợ tham gia biểu tình ngày chủ nhật 5/6/2016 sẽ bị nhà cầm quyền đàn áp , đánh đập nên chỉ muốn đến những điểm yên ắng để thể hiện chính kiến chứ không phải những nơi như Nhà hát lớn Hà nội, Nhà hát Thành phố Sài Gòn , trước các ủy ban nhân dân tỉnh , thành phố .Tổ chức bảo vệ môi trường xin khẳng định việc biểu tình bảo vệ môi trường là đấu tranh cho cuộc sống an bình của nhân dân và được sự giám sát của UNEP- LHQ , các hãng truyền thông quốc tế thì không một thế lực nhà cầm quyền nào có thể ngăn cản .
Hãy Chia sẻ - share đến tất cả cộng đồng thông điệp của Tổ chức bảo vệ môi trường Liên Hiệp Quốc.

No comments: