Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, June 3, 2016

Đêm Thắp Nến và Đồng Hành Tuyệt Thực với Trần Huỳnh Duy Thức tại San DiegoĐể yểm trợ tinh thần cho đồng bào trong nước đang bị đàn áp, đánh đập, giam cầm trong các cuộc biểu tình ôn hòa bảo vệ môi sinh, và cũng đặc biệt để yểm trợ tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, đang bị giam cầm, đã tuyệt thực từ ngày 24/5/2016 cho đến chết để đòi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý trao cho người dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước.
Nhóm Đồng Hành Tranh Đấu cho Tự Do, Dân Chủ & Nhân Quyền Việt Nam San Diego đã tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và đồng hành tuyệt thực cùng tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức vào đêm 3/6/2016, tham dự gồm Mục  Lê Công Toàn, Thầy Phó Tế Nguyễn Thanh Cần, các đại diện Nhảy Dù, Địa Phuơng Quân, Hải Quân, Little Saigon Foundation, Đài TNT và Điện báo Hải Ngoại Phiếm Đàm, các đoàn thể đấu tranh và đồng hương San Diego. 
Mọi người đã tâm tình với nhau và đều cảm phục gương quả cảm và mục tiêu Con Đường Việt Nam mà anh vạch ra cho một nước Việt tự do và tiến bộ, và hoàn toàn ủng hộ cuộc đấu tranh của anh đòi nhà nước cộng sản Hà Nội phải thay đổi. 
Nhóm đồng hành sẽ tiếp tục đêm không ngủ với những bài ca yêu nước, góp mặt trong chương trình có gia đình nhạc sĩ Nguyễn Nam, mặc dù bệnh nặng vẫn đến với mọi người bằng những nhạc phẩm đặc sắc. 
Ngày mai nhóm đồng hành sẽ tiếp tục tuyệt thực từ 07:00AM cho đến 07:00PM. Cầu chúc các anh chị em trong nhóm đồng hành vững tiến trong việc đấu tranh cho tự do, dân chủ cho quê hương.
 Nhóm Đồng Hành Tranh Đấu cho Tự Do, Dân Chủ & Nhân Quyền Việt Nam tai San Diego: Ngô Thu, Nguyễn Khôi, Angel Đào, Tuyết Nga, Đặng Kim-Trang, Nguyễn Văn Lực 
Mục  Lê Công Toàn


No comments: