Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, June 12, 2016

Hình Ảnh Lễ Khánh Thành Tượng Đức Trần Hưng Đạo Tại Thành Phố Westminster, Orange County 12/6/2016

 

Đô Đốc Trần Văn Chơn, Cựu Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam, 96 tuổi cũng đã tới tham dự lễ khánh thành tượng Thánh Tổ Hải Quân.


  


No comments: