Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, June 14, 2016

ĐỪNG NGỒI CHỜ CHẾT ... Ngô Minh Hằng


  
Núi sông đất nước Việt Nam
Ai cho Tàu đến nghênh ngang hở trời ?!
Đảng kia bán nước ta rồi ...
Mà sao dân Việt vẫn ngồi an nhiên !??

ĐỪNG NGỒI CHỜ CHẾT ...

Gởi 90 triệu đồng bào Việt Nam của tôi tại quê nhà. Xin những lòng còn trăn trở với quê hương vui lòng chuyển giúp, tác giả xin biết ơn.

 
 
Việt Nam hay đất Trung Hoa
Mà đầy phố Chệt với nhà Tàu ô ?
Than ôi, cả một cơ đồ
Bốn ngàn năm thế mà giờ tan hoang !
Núi sông đất nước Việt Nam
Ai cho Tàu đến nghênh ngang hở trời ?!
Đảng kia bán nước ta rồi ...
Mà sao dân Việt vẫn ngồi an nhiên !??
Đứng lên đi chứ, ba miền
Chín mươi hai triệu dân hiền ta đâu ???
Nước ta sắp mất về Tàu
Sao ta ngậm miệng cúi đầu ngồi yên ???
Chỉ cần một triệu đứng lên
Thì bày quốc tặc sẽ liền ra tro !
Sợ gì súng lớn, dao to
Lấy thân cứu nước, đập cho đảng tàn!
Đừng hèn, cúi mặt, cầu an
Mà nhìn đảng bán giang san cho Tàu !
Rồi ngồi mong đợi khẩn cầu
Những người ở tận đâu đâu cứu mình ...
Chớ nên ỷ lại, người khinh
Nhà mình, mình giữ, nước mình, mình lo !
Xưa nay Hạnh Phúc, Tự Do
Chẳng ai tốt bụng đem cho bao giờ
Mà ta phải lựa thời cơ
Rồi đem chính nghĩa dựng cờ đấu tranh
Một khi đất nước tan tành
Thì nhà mình có an lành được không?
Lúa kia đang chết trên đồng
Cá kia đã chết đầy lòng biển xanh
Hải âu rã xác trên gành
Bởi ăn cá độc mà đành chết oan
Ta thì tù ngục, lầm than
Sống cùng chất độc sống làm sao đây !? 
Đừng ngồi chờ chết thế này
Việt Nam ơi, hãy muôn tay một lòng
Đứng lên đòi lại núi sông
Đòi đời cho giống Lạc Hồng...đứng lên  !!!
Nhìn đi, chết đã nhãn tiền
Nếu không muốn chết, ba miền, đứng mau !!!
 
 
Ngô Minh Hằng
 
 


Việt Nam Tôi Đâu ? - Việt Khang
http://www.youtube.com/watch?v=9ojZ9y3pwQ8
 
 
Anh Là Ai ?  -  Việt Khang
http://www.youtube.com/watch?v=iDWZtfErUZo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No comments: