Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, December 20, 2016

Hình ảnh Lễ động thổ xây cất Công viên và Tượng đài Chiến sĩ Úc-Việt tại Sunshine, TB Victoria

Lễ động thổ xây cất Công viên và Tượng đài Chiến sĩ Úc-Việt tại Sunshine, Victoria ngày thứ Bảy 17 tháng 12 năm 2016, lúc 10:30am, tại Kevin Wheelahan Gardens, Dickson Street, Sunshine.


http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/4688-4688

Bill Laurie, PhD, Historian chuyển

No comments: