Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, December 21, 2016

Tuyển tập 195 câu chuyện "Tù Đày Cải Tạo"Trân trọng mời quý vị và các bạn bấm vào một trong những đề tài được tuyển chọn dưới đây:


195 "câu chuyện tù đày" mang danh nghĩa Cải Tạo
Nếu không xem được, mời quý vị click vào link dưới đây:

http://www.hungviet.org
 1.    Nhà Ri
 1.    Thăm nuôi
 1.    Cái Muỗng
 1.   Cuộc vượt ngục tù cải tạo trại tù Bùi Gia Phúc
 1.    Khai từ
 1.    "Anh Nuôi"
 1.    Nhãn Tiền
 1.     Thân Phận Người Lính Gãy Súng(Vĩnh Khanh - 11/2006)
 1.   Về Nam (I )(Nguyên Huy - 04/1993)
 1.   Về Nam (II)(Nguyên Huy - 04/1993)
 1.   Một Chuyến Thăm Nuôi(Vũ Thị Bích)
 1.   Phiên tòa đầu tiên(Đông Vân - 2001)
 1.   Tuân(Đông Vân - 1998)
 1.   Vượt thoát(Nguyễn Sĩ Nam)
 1.   Người Tù Về Từ Yên Bái(Nguyễn Minh Châu)
 1.   Mầu Nhiệm Trong Ngục Tù(Vũ Thanh Thủy)
 1.   Chữ Tu... Chữ Tù(Hoàng Hải Thủy)
 1.   Chiến sĩ(Trọng Ðạt)
 1.   Hồi ký cải tạo Bombata(Hoàng Long Hải)
 1.   Phường Chèo(Phan Quân)
 1.   Lính gái(Phan Quân)
 1.   Cái Sen(Phan Quân)
 1.   Sáng mắt(Phan Quân)
 1.   Con Suối Nhớ (I)(Nguyên Huy)
 1.   Con Suối Nhớ (II)(Nguyên Huy)
 1.   Kỷ niệm tù(Hoàng Minh)
 1.   Bệnh Tật Trong Trại Cải Tạo(Trần Mộng Lâm20- 20/09/2005)
 1.   Tại sao tôi bị đưa ra Bắc(Nguyễn Trọng Dzũng)
 1.   Cuộc tuyệt thực(Kiều Duy Vĩnh - 1994)
 1.   Anh Đỗ Phủ Ở Buồng Nào ?(Hoàng Ngọc Liên)
 1.   Vạn Lý Thăm ChB Bng(Thu Thủy)
 1.   Đên Noel trong xà lim số 6(Vũ Ánh - 22/12/2005)
   Cú Đấm
   Tân ơi !

 FYI
(Sưu tầm bởi Trâu-Già)
            Để tưởng niệm mùa Quốc Hận thứ 35 (2010).

No comments: