Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, December 8, 2016

Quân Tầu Xuất Hiện Tại San Diego 08/12/2016


Một Hai Đội gồm hai Khu Trục Hạm và tàu Tiếp Liệu Hải Quân Trung Cộng đã ghé San Diego để thăm viếng giao hữu giữa hai Hải Quân Trung Mỹ, Ngày mai 09/12 sẽ rời bến để tiếp tục công tác huấn luyện.


No comments: