Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, December 4, 2016

tấm lòng thuỷ-thủ - an sơn

giữa trời biển,cũng mênh-mông...

sao ta vẫn nhớ biển đông quê mình!..


tấm lòng thuỷ-thủ

đứng bên này,biển xót-xa,

bên kia khói sóng,quê nhà tang-thương!!!!

ra đi ngày ấy..đoạn-trường!!!

gửi thân đất khách..hoài mong ngày về.

tháng ngày đằng-đẳng xa quê

-hồn-sông,nuí-giục...tái tê cõi lòng!!!!

giữa trời biển,cũng mênh-mông...

sao ta vẫn nhớ biển đông quê mình!..

chí trai một thuở tung-hoành..

cỡi sóng vượt bảo...đâu màng hiểm-nguy..!!

tổ-quốc,danh-dự..khắc ghi,

chu-toàn trách-nhiệm sá gì tử-sinh...

ai ngờ vận-nước điêu-linh...

tha-phương...lòng vẫn quẩn-quanh quê nhà...

mơ ngày khúc khải-hoàn-ca,

toàn-dân cùng hát...tự-do....thanh-bình...

trở về biển mẹ...nghĩa-tình...

thương-yêu dâng trọn tấm-lòng sắt-son.....


an sơn

No comments: