Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, December 31, 2016

Thiệp chúc Tết xưa của Hải quân và Sư đoàn thủy quân lục chiến QLVNCH by bienxua

Thiệp chúc Tết xưa của Hải quân VNCH:
Thiep chuc Tet cung chuc tan xuan Nham Ty cua Trung tam huan luyen Hai Quan NhaTrang. Q Collection .JPG
Thiep chu Tet Xuan Quy Suu cua Trung tam huan luyen Hai quan Nha Trang .JPG
Thiep Xuan At Mao cua BTLHQ Biet Khu Thu Do .JPG
thiep-chuc-tet-cua-bo-chi-huy-hai-quan-vung-iv-song-ngoi
thiep chuc tet cung chuc tan xua 1974 cua giang doan 91 truc loi .jpg
Thiệp chúc Tết xưa của Sư đoàn Thủy quân lục chiến QLVNCH:
Thiep chuc Tet xuan Nham Ty 1972 cua binh chung Thuy quan luc chien .jpg
Thiep chuc tet xuan Mau Than 1968 cua binh chung TQLC .jpg
Thiep chuc tet Xuan Dinh Mui 1967 cua binh chung TQLC .jpg
Thiep chuc Tet Xuan Giap Dan cua Tieu doan 8 TQLC .JPG
Thiep chuc Tet cua Tieu đoan 5 Hac Long TQLC .jpg
Thiep chuc Tet Xuan Giap Dan  cua Tieu doan 2 phao binh TQLC .jpg
Phillip chuyển.

No comments: