Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, December 8, 2016

Kêu Gọi Biểu Tình Chống Tàu Trung Cộng Tại Broadway Pier 8/12/2016.

Công Đồng Việt Nam và Hội Hải Quân Hàng Hải San Diego sẽ tổ chức biểu tình chống tàu Trung Cộng và Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa Chiều nay lúc 03:00PM tai Broadway Pier cạnh USS Midway. 


No comments: