Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, June 1, 2016

ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN & ĐỒNG HÀNH TUYỆT THỰC cùng Tù Nhân Lương Tâm TRẦN HUỲNH DUY THỨC

THÔNG BÁO 

ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN & ĐỒNG HÀNH TUYỆT THỰC
cùng Tù Nhân Lương Tâm TRẦN HUỲNH DUY THỨC

Inline image

                       THÔNG BÁO 

ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN & ĐỒNG HÀNH TUYỆT THỰC
cùng Tù Nhân Lương Tâm TRẦN HUỲNH DUY THỨC 
Kính gửi:
            -Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
            -Quý hội đoàn, đoàn thể, đảng phái chính trị
            -Quý cơ quan truyền thông, báo chí
            -Quý đồng hương
 
Để yểm trợ tinh thần cho đồng bào trong nước đang bị đàn áp, đánh đập, giam cầm trong các cuộc biểu tình ôn hòa bảo vệ môi sinh, và cũng đặc biệt để yểm trợ tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, đang bị giam cầm, đã tuyệt thực từ ngày 24/5/2016 cho đến chết để đòi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý trao cho người dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước; Nhóm Đồng Hành Tranh Đấu cho Tự Do, Dân Chủ & Nhân Quyền Việt Nam San Diego sẽ tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và đồng hành tuyệt thực cùng tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức:
           
            -Thời Gian:  
                  
                      *Thứ Sáu, 3/6/16:   Lễ Thắp Nến & Cầu Nguyện & Tâm Tình 
                                                                 (từ 7giờ tối đến 9giờ tối).
                                                      Đêm Không Ngủ 
                                                                  (từ 9giờ tối đến 7giờ sáng).
                     *Thứ Bảy, 4/6/16:   Đồng Hành Tuyệt Thực 
                                                                   (từ 7giờ sáng đến 7giờ tối). 
 
            - Địa Điểm:                         Nhà Thờ Tin Lành Giám Lý Wesley
                                                       5380 El Cajon Blvd.
                                                       San Diego, CA 92115
  
Kính mời quý vị tham dự đông đảo, không phân biệt tôn giáo, hội đoàn, đảng phái. 
Trân Trọng Thông Báo.
Nhóm Đồng Hành Tranh Đấu cho Tự Do, Dân Chủ & Nhân Quyền Việt Nam
Nguyễn Khôi (619) 493-9668
Angel Đào (619) 635-4175
Tuyết Nga (617) 820-0700
Đặng Kim-Trang (858) 610-4774
Ngô Thu (858) 717-6170
Nguyễn Văn Lực (858) 699-7985
 
San Diego, ngày 31 tháng 5 năm 2016 No comments: