Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, May 29, 2016

Bác nông dân miền Bắc nói về cộng sảnVideo:Bác nông dân miền BẮC CS chính cống NÓI VỀ CS. 

RẤT ĐÁNG XEM để biết trình độ của dân VN đã khác xưa - KHÔNG CÒN nói như con VẸT nữa. ( Người Chuyển)

No comments: