Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, May 26, 2016

HÌNH ẢNH MỘT QUAN CÁCH MẠNG ĐI LÀM SÁNG NAY


 Ảnh của Chú Tễu.

Bức ảnh này cho thấy một cán bộ đi xe biển xanh, chui từ trong xe ra để đi làm. Khi tên... này ra khỏi xe đã có 2 cán bộ chờ chực sẵn để phục vụ. Họ mang ra một cái ghế để lão bước lên. Nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn phải nhảy lên lưng một cán bộ để lên bực hè.
Quang cảnh cho thấy đây là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nơi đào tạo cán bộ cao cấp của chế độ. Giám đốc Học viện này bao giờ cũng là Ủy viên trung ương đảng, hoặc Ủy viên Bộ Chính trị.
Ảnh của Chú Tễu.

No comments: