Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, May 25, 2016

Các bác lãnh đạo Việt Nam phải chột dạ.


Các bạn biết đấy, có những cuộc đấu tranh không cần súng đạn, không cần biểu tình, không cần hô hào nói xấu rầm rộ. Tất cả những gì bạn cần sử dụng là tình yêu của bạn. Hình ảnh người dân Việt Nam bỏ công việc ra chen chúc xếp hàng bày tỏ tình yêu của họ đối với tổng thổng Obama - người không phải tổng thống của họ, không sống trên đất nước họ đã là một hình thức đấu tranh văn minh nhất khiến các bác lãnh đạo Việt Nam phải chột dạ.

Võ Thị Mỹ Linh

No comments: