Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, May 26, 2016

Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ - nhạc sĩ Tuấn Khanh.Nhạc và lời hay tuyệt vời.  
Cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Khanh.

No comments: