Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, May 29, 2016

Thà Chết, Không Bỏ Tàu

Chiến kỳ do Đô Đốc Oliver Hazard Perry sử dụng trong các trận hải chiến: Thà Chết, Không Bỏ Tàu.
Đó là câu châm ngôn của Tuần Dương Hạm USS Lake Erie, CAG 70. Hạ thủy ngày 13/7/1991, chiến hạm này dài 173 mét, trọng tải 9800 tấn, thủy thủ đoàn gồm 33 sĩ quan, 27 hạ sĩ quan, 340 đoàn viên, trang bị hải pháo 127 ly, ngư lôi và hỏa tiễn hải không, hải hải và nhều dàn radar phòng không tinh xảo.  USS Lake Erie hiện đồn trú tại San Diego, hoạt động cho Hạm Đội Thái Bình Dương.

 

No comments: