Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, May 27, 2016

Những băng rôn ấn tượng - Xin phổ biến rộng rãi



Những băng rôn ấn tượng được giáo dân xứ Phú Yên, giáo phận Vinh công khai khắp các nẻo đường trong xứ.
























Nguồn ảnh: Người phú yên









































No comments: