Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, May 22, 2016

Câu chuyện Phật giáo

http://i517.photobucket.com/albums/u335/kilborn99/son-trung/2008_03_31_tibetChinespy.jpg

Có một chàng trai trẻ tìm đến một vị Đại Sư để khẩn cầu:
“ Bạch thầy, vợ con tính tình hầu hết là tốt, nhưng đôi lúc cũng có những tính xấu.
Xin thầy chỉ dạy phương cách để biến đổi tính tình vợ con trở thành hoàn tòan tốt”
 
Vị Đại sư mỉm cười từ tốn giảng:
 
“Trên đời nầy làm gì có cái gì hoàn hảo chứ. Con người có tính tốt tính xấu, vạn vật cũng có mặt phải mặt trái. Con hảy đi khắp thế gian, tìm cho thầy một tờ giấy mà chỉ có mặt phải mà không có mặt trái. Nếu con tìm được, thầy sẻ chỉ dạy cho con làm cách nào vợ con chỉ còn có tính tốt”
 
Chàng trai trẻ lạy thầy cảm tạ và đi về.
Nhưng chỉ được một hôm, anh hớt ha hớt hải tìm thầy và la lớn:
 
“Bạch thầy, con đã tìm thấy tờ giấy chỉ có mặt phải mà không có mặt trái”
 
Trong khi vị Đại sư còn đang ngơ ngác, chàng trai trẻ rút ra  …. tờ báo Nhân Dân
 
Từ đó, vị Đại Sư tuyên bố tịnh khẩu suốt đời.
 
 
 
 
 
 
http://i517.photobucket.com/albums/u335/kilborn99/son-trung/2008_03_31_tibetChinespy.jpg
Cảnh Công An Trung Cộng nhận áo cà sa để giả dạng các sư Tây Tạng.

Tren Net

No comments: