Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, May 22, 2016

Thời Hoàng Kim Hồng Quân Soviet Đã Lỗi Thời Rồi

Nhìn tấm hình bên trên, thấy tội nghiệp Thủ Tướng đảng ta quá: vẹo cả cổ qua bên phải khi cố ôm hôn thắm thiết 'cựu đồng chí' Putin. 


bởi: XHCN từ: 3 Đình
22.05.2016 20:36

Trả lời

Nhìn tấm hình bên trên, thấy tội nghiệp Thủ Tướng đảng ta quá: vẹo cả cổ qua bên phải khi cố ôm hôn thắm thiết 'cựu đồng chí' Putin. 

Trong khi đó, Putin cố mỉm cười nhưng thầm nghĩ "Sao tụi mày ngu thế, đến giờ này mà còn mê muội tin vào cái CNCS chết tiệt. Nếu khôn thì bắt chước tụi tao, vất Mác Lê vào thùng rác càng sớm, càng tốt. Cũng đừng ôm hôn tao nữa nhé. Gớm chết. Bắt tay là đủ rồi. Tao đâu còn là đồng chí, đồng rận với tui bay. "

Trả lời
bởi: Mẹ Khờ VN
23.05.2016 03:55

Trả lời
Ít có ý kiến nào mà đầy đủ ý nghiã như ý kiến này .bởi: những điều trông thấy từ: miền thuỳ dương
22.05.2016 20:20

Trả lời
@dlv chuyên nghiệp của các chế độ cộng sản. 
Hôm trước thì Trương Tún Sang cúi mọp gần đụng mủi giày lúc cùng Tập chào đội lính hoàng gia.
Bây giờ thì Nguyển Xưn Phắc nhảy lên ôm Putin như đứa con hoang nghèo đói gặp lại người cha giàu có. 
Mai mốt các chú dlv muốn nói xấu các ông Diệm, Thiệu. Hãy nhìn các hình ảnh lãnh đạo Việt Cộng.bởi: Không ghi tên
22.05.2016 19:35

Trả lời
Nhìn hình Putin chùm Nga Xô ôm Thủ Tướng VN và nói thầm. "Mẹ, ...Lại phải đi ôm một thằng vô duyên thối. Nó hơi Ngu nên không biết là ông ghét cạch cái thằng Đế Quốc Mỹ. Chắc chắn thằng Thủ T.VN này định sẽ mời ông đến Khách sạn 5 Sao ở Hà Nội để gặp thằng Obama đây. Chắc sau khi đi đêm với thằng Mỹ nên nó bị "thắc mắc lương tâm" ...quá thừa thãi...
Thật đúng là nghèo, dốt và yếu nhân cách.

Xem thêm tại:

No comments: