Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, May 22, 2016

Tàu đã cho nhổ cột mốc biên giới tại các tỉnh lân cận Việt Nam


1.    Theo thông tin và hình ảnh từ BBC Vietnam, China đã cho đào cột mốc biên giới cũ theo hiệp ước Pháp-Thanh 1887-1895 để đem về bảo tàng. Trong hình là cột mang dòng chữ “Đại Nam Quốc Giới” tại Đông Hưng, Quảng Tây.

2. Cột mốc thuộc tỉnh Vân Nam còn ghi hai bên là “Trung Hoa” và “An Nam”.
Trung Hoa/AnNam
3. Quang cảnh người Tàu đào bới cột mốc biên giới cũ
4. Đây là cảnh họ mang vác cột mốc về
Lòng đau như cắt khi thấy cảnh núi đổi sông dời này…
 

No comments: