Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, May 30, 2016

Lễ Chiến Sĩ Trận Vong Tại San DiegoNgày 30/05/2016, Cộng Đồng Việt Nam San Diego đã đến Viện Bảo Tàng Cựu Chiến Binh San Diego tại Balboa Park tham dự lễ Chiến Sĩ Trận Vong - Memorial Day. Buổi lễ gồm nghi thức rước Quốc Quân Kỳ, đặt vòng hoa và mặc niệm. Bà Đặng Kim Trang, phó Chủ Tịch Cộng Đồng đã đọc diễn văn ghi ơn các chiến sĩ QLVNCH, Hoa Kỳ và Đồng Minh đã hy sinh để bảo vệ tự do cho Miền Nam Việt Nam. Sau đó phái đoàn đã đến nghiã trang quốc gia Rosescrans, Point Loma để đặt vòng hoa cho các tử sĩ an nghỉ tại đây. 

Toán Quốc, Quân Kỳ Việt Mỹ.

  Đặt đoá hồng cho tử sĩ

 Đoá hồng cho tử sĩ.

 Một cựu chiến binh thuộc Hải Quân Pháp đã đưa gia đình đến tham dự, ông ta nói nước Pháp chiụ ơn nước Mỹ đã giải phóng khỏi ách Phát Xít Đức.
 Các cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại Việt Nam Tặng quà lưu niệm cho HQ Đại Tá USN(Ret)Sheldon Margolis, Phó Giám Đốc Viện Bảo tàng Cựu Chiến Binh. Lính trẻ và lính già
 Bà Đặng Kim Trang đọc diễn văn ghi ơn tử sĩ và các chiến sĩ Việt Mỹ và Đồng Minh đã chiến đấu để bảo vệ tự do.
 Người hùng cô đơn


Huy hiệu Hải Đội 4 Zuyên Phòng cuả Viện Bảo tàng

No comments: