Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, May 22, 2016

CÒN CHẦN CHỜ GÌ MÀ CHƯA ÐỨNG DẬY Ngô Minh Hằng


Còn chần chờ gì mà chưa đứng dậy
Ơi gái, ơi trai, rường cột sơn hà
Ðảng dâng cộng Tàu núi sông ta đấy
Mình mất nước rồi... em có xót xa?... 
 
CÒN CHẦN CHỜ GÌ MÀ CHƯA ÐỨNG DẬY
                                   *

Còn chần chờ gì mà chưa đứng dậy
Ơi gái, ơi trai, rường cột sơn hà
Ðảng dâng cộng Tàu núi sông ta đấy
Mình mất nước rồi... em có xót xa?... 

                           *                    
Còn chần chờ gì anh chưa đứng dậy
Ðảng lừa anh từ thuở vượt Trường Sơn
Mấy chục năm hòa bình, anh có thấy
Ðảng gây thêm bao tang tóc căm hờn???

                            *

Ðảng cướp các anh máu xương, tuổi trẻ
Ðảng cướp toàn dân nhà cửa ruộng vườn
Ðảng cướp quyền người của bao thế hệ
Nhưng rước Tàu vào dâng đất quê hương!!!

                             *
Còn chần chờ gì mà chưa đứng dậy
Hỡi những người dân yêu chuộng công bình
Ðồng loạt vùng lên để cho đảng thấy
Vì giống nòi, ta đâu ngại hy sinh!

                           *
Cho đảng biết những đòn thù của quỉ
Chẳng bao giờ nao núng được dân ta
Lòng ái quốc lưu truyền bao thế kỷ
Từng oai hùng, lẫm liệt khải hoàn ca...

                           *
Cho đảng biết đảng đến ngày hấp hối
Triều đang dâng, nước cuốn sẽ tung bờ
Những ánh lửa trong từng con mắt đợi
Ðảng đủ tro than tro chỉ một vài giờ...

                          *
Ðã đến lúc toàn dân ta đứng dậy
Ðiểm mặt bạo quyền, cứu nước, cứu nhau
Ta dừng lại là ta lùi lại đấy
Lùi lại là ta lỡ mất chuyến tàu

                        *
Lỡ mất chuyến tàu là ta lỡ hết
Là khó còn cơ hội cứu đời ta
Kìa, Tây Tạng, sống mà như đã chết
Sống đau thương không đất nước sơn hà...

                         *
Sống nô lệ trong hờn oan tủi nhục
Trong vuốt nanh tàn bạo của quân Tàu
Cuộc sống ấy, nếu ta không muốn sống
Thì hãy mau, ta bước với hoàn cầu!!!

                          *
Còn chần chờ gì mà chưa đứng dậy
Ðứng dậy đưa đời ra khỏi biển dâu....*
Cảm ơn bạn Bích Thủy Ly đã post lại bài thơ này trên Face book của Nmh.


No comments: