Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, May 3, 2016

Phân Ưu

Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH San Diego

Phân Ưu
Inline image 1

Được tin ông Phan Lạc Phúc

nhà văn, cựu ký giả báo Tiền Tuyến, Cựu Tù Nhân Chính Trị.
bào huynh cuả niên trưởng Hải Quân Phan Lạc Tiếp đã từ trần êm thắm tại Sydney, Australia hưng thọ 88 tuổi.
Chúng tôi, toàn thể anh chị em Hội HQ/HH rất xúc động và thành kính chia buồn cùng niên trưởng Phan Lạc Tiếp và tang quyến.

T.M. Hội HQ/HH/VNCH/SD

Dương Hồng

No comments: