Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, May 5, 2016

Sau 41 năm bị Cộng Sãn cai trị, ai cũng xác nhận lời nói nầy thật đúng.


 
 

No comments: