Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, May 11, 2016

HOÀNG LONG PHỎNG VẤN LÊ HOÀNG TRÚC và ADAM-06122015HoangsaParacels: Một cuộc phỏng vẫn rất sâu sắc về ý nghĩa.  Lê Hoàng Trúc một cô gái có tính thường bao la với quê hương và dân tộc,
đã đem âm nhạc để sưởi ấm lòng yêu nước tiềm ẩn của con dân Việt hòng chung tay đem lại tự do, dân chủ nó ấm cho quê hương Việt Nam.

No comments: